Společnost IZOLTECH s.r.o. působí na Českém trhu jako velkoobchodní firma se specializací na izolační materiály.
Působíme v oblasti prodeje, poradenství a zajištění realizace izolací především pro obory technických a stavebních izolací, a zateplení budov.

Politika a cíle společnosti

K našim silným stránkám patří dlouholeté působení na trhu izolačních materiálů, z něhož čerpáme velké zkušenosti. Během našeho působení jsme vybudovali silnou a stabilní společnost nabízející široký sortiment dodávaných izolačních materiálů a příslušenství. Zároveň jsme rozšířili ve velké míře disponibilní skladovou zásobu, díky které jsme schopni našim perspektivním a stálým zákazníkům nabídnout okamžité dodávky potřebných izolačních materiálů pro jejich realizace s dodáním druhý den po celé České republice.

Svým zákazníkům poskytujeme společně s prodejem zboží odborné služby, a to především poradenství při návrhu řešení, doporučení vhodného typu materiálu, poskytování optimalizačních výpočtů, školení a praktická zacvičení.

Trh izolačních materiálů je možné rozdělit na část běžně dostupných materiálů, které jsou často nabízeny ve stavebninách a marketech. Druhou část trhu tvoří technicky pokročilejší a sofistikovanější materiály pro specifické aplikace. Naším cílem je orientace právě na tuto druhou část trhu s vyšší přidanou hodnotou, pro který přinášíme komplexní řešení zákaznických požadavků, a nikoliv jen nabídku výrobků. Na trh přinášíme inovativní řešení a neustále hledáme vhodné příležitosti pro rozšíření portfolia nabízených materiálů.

Opíráme se o základnu stabilních a renomovaných výrobců a dodavatelů jak z České republiky, tak ze zahraničí, se kterými máme dlouholeté partnerství. Při výběrů dodavatelů se orientujeme především na nabídku kvalitních a certifikovaných systémů.

Naší výhodou je úzký, mladý tým s vysokým pracovním nasazením, který je tvořen stabilním kolektivem s minimální pracovní fluktuací. Náš tým pracovníků je týmem odborníků s dlouholetými a vysoce specializovanými zkušenostmi v oblasti technických a stavebních izolací a s cílem zajistit trvale vysokou kvalitu poskytovaných služeb a zboží pro naše převážně stálé zákazníky.

Díky neustálé spolupráci napříč celou firmou a společnému proškolování, se náš úzký tým zároveň opírá o vysokou míru zastupitelnosti.

Naši zákazníci si u naší společnosti cenní především vstřícnost a flexibilitu při realizaci jejich požadavkům, rychlou a odbornou reakci na jejich požadavky a objednávky a rychlé a spolehlivé dodávky zboží.

Nedodáváme pouze specifické technologie, ale nabízíme vždy komplexní řešení, přičemž kreativní a odborný přístup pro nás není přidanou hodnotou, nýbrž základem naší práce.

Naším cílem je naplňování potřeb zákazníků, hledání individuálních řešení a dlouhodobé partnerství.

Naší politikou je:

  • Přiblížit se co nejvíce potřebám a očekáváním zákazníka.
  • Zákazníkovi nabízet komplexní služby počínaje analýzou, následným návrhem řešení, zabezpečením odborného poradenství, přes zajištění nákupu až po podporu při instalaci.
  • Rozvíjet, budovat a neustále zlepšovat systém managementu, který zahrnuje všechny oblasti našeho podnikání včetně zajištění vysoce kvalifikovaných pracovníků.

Zavazujeme se:

  • Plnit všechny relevantní požadavky zákazníka na danou zakázku.
  • Plnit všechny závazné povinnosti související s našimi činnostmi, jak v oblasti kvality, tak v oblasti životního prostředí.
  • Pro rozvoj systému managementu si stanovovat cíle, které povedou k neustálému zlepšování.
  • Chránit životní prostředí, předcházet jeho znečišťování a dostupnými prostředky přispívat k udržitelnému rozvoji, který nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.
  • To vše v souladu s požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001, stejně jako s požadavky souvisejících norem, normativních dokumentů a právních předpisů.

Integrovaný systém řízení

Systém managementu kvality je implementován napříč celou společností v rozsahu všech požadavků normy ISO 9001, vyloučení čl. 8.3 – projekty ani návrhy řešení organizace IZOLTECH s.r.o. neprovádí.
Požadavky na environmentální management dle ISO 14001 (EMS) jsou implementovány napříč celou společností v rozsahu všech požadavků normy, bez vyloučení.

Společnost IZOLTECH s.r.o. poskytuje svým zákazníkům tyto služby:
• zprostředkování obchodu a služeb
• velkoobchod
• specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona