Katalog produktů Isover 2018 ke stažení

katalog produktů Isover

Společnost Saint-Gobain divize Isover právě vydává nový katalog produktů Isover pro rok 2018

Katalog obsahuje kompletní přehled materiálů ISOVER prodávaný na českém trhu včetně doporučených minimálních a optimálních tlouštěk izolace pro jednotlivé stavební konstrukce, a to jak pro rekonstrukce, tak i novostavby standardních i pasivních domů, téměř nulových budov i domů multi-komfortních.

Katalog výrobků je k dispozici ke stažení na www.isover.cz.

(Pokračování textu…)

Nový ceník minerálních pouzder Isover pro rok 2018

Potrubní izolační pouzdro ISOVER, ceník minerálních pouzder IsoverOd 20. února. 2018 dochází k navýšení cen potrubních izolačních pouzder Isover s AL povrchem. Stáhněte si proto aktuální ceník minerálních pouzder Isover.

Ceny minerálních pouzder se již několik let nenavyšovaly. S ohledem na několikeré navýšení cen vstupních surovin v uplynulých letech přistoupil výrobce ke zvýšení cen čedičových produktů.

Potrubní izolační pouzdra se vyrábí z kamenné čedičové vaty Orstech o objemové hmotnosti 65 kg/m3 (viz. potrubní izolační pouzdro Isovertechnický list).

Základní parametry izolačních minerálních pouzder

  • součinitel tepelné vodivosti při 0 °C: λ0 = 0,036 W·m-1·K-1
  • reakce na oheň A2L·s1, d0 ČSN EN 13501-1
  • krátkodobá nasákavost (Wp) WS podle ČSN EN 1609 je < 1 kg·m-2
  • nejvyšší provozní teplota ve smyslu normy ČSN EN 14707 je 620 °C
  • tloušťka pouzdra musí být volena tak, aby teplota na straně hliníkové fólie nepřesáhla 100 °C

(Pokračování textu…)